king9 1

 
  
rice 57
  King59

    

new259

29aug59

 

 

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

Read more

  ร่วมพิธีปัณรสมวาร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ 27 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

Read more

ร่วมต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์  ณ จังหวัดน่าน

Read more

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

Read more

ร่วมปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2559

Read more

ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559

Read more

     ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านกอก-จูน ปี 2559

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559   

Read more

 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59

Read more

ร่วมประชุมติดตามงานตามโครงการที่สำคัญฯ ปี 59

Read more