Display # 
Title Author Hits
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 14
ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไหม้คอรวง ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 10
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 13
การติดตามให้คำแนะนำและตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 20
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 26
ร่วมสำรวจและประเมินแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 27
ร่วมโครงการจิตอาสาฯ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 31
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 42
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 57
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 50