Display # 
Title Author Hits
ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 22
ต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 25
นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 27
พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 39
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 46
พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 51
นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 48
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Big Cleaning Day ปี2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 48
การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 52
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ณ.บ้านน้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 66