ร่วมพิธีปัณรสมวาร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

 27Oct59

ร่วมพิธีปัณรสมวาร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ 27 ตุลาคม 2559

 

27Oct59

       วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่