ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่

31oct59
ร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

31oct59

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นำโดย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ร่วมกิจกรรมพัฒนาพรวนดิน ใส่ปุ๋ยไม้ยืนต้นที่ปลูกสวนป่าพฤกษศาสตร์
ในพื้นที่ 5 ไร่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่