ทำบุญปีใหม่/กีฬาสี ประจำปี 2560

6jan60 1 
ทำบุญปีใหม่/กีฬาสี ประจำปี 2560 

  6jan60

วันที่ 6 มกราคม 2560  นำโดย นายทองมา  มานะกุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
เป็นประธานในพิธีทำบุญปีใหม่ 2560 และเปิดงานกีฬาสีสามัคคี ประจำปี 2560
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่