ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ปี 2560

 18jan60

ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ปี 2560

                     18jan60

  วันที่ 18 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก
(กำแพงเมืองแพร่) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ อำเภอเมือง จ.แพร่