ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560

18jan60 1
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560

              18jan60r

วันที่ 18 มกราคม 2560 นำโดย นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ณ กาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่