ร่วมพิธีทำบุญสตมวาร 100 วัน

 20jan60 1
ร่วมพิธีทำบุญสตมวาร 100 วัน

     20jan60  

วันที่ 20 มกราคม 2560 ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีทำบุญสตมวาร 100 วัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระบาท
มิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่