ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2560

3Feb60

ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2560 

3Feb60  

วันที่ 31 มกราคม 2560 นำโดย นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาประจำเดือนบริเวณสระน้ำ
ภายในศูนย์วิจัยข้าวแพร่