ร่วมกิจกรรมพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

28Feb60
ร่วมกิจกรรมพัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 28Feb60 tile

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 60 นำโดย นายบุญยงค์ วรยศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมลูกจ้าง และพนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาประจำเดือนบริเวณ
รอบแนวรั้วหนามด้านทิศใต้และบ้านฟาร์ม