ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและ วันข้าราชการพลเรือน

31Mar60 
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน


วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางประนอม  มงคลทิศานุทิศ ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวแพร่
เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและ
วันข้าราชการพลเรือน  ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่