ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2560

4Apr60
ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ปี 2560

4Apr60

วันที่ 4-10 เมษายน 2560 นางประนอม มงคลทิศานุทิศ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 60
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่