ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

 10Apr60
 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2560

 pre10Apr60

วันที่ 10 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ณ ถนนไชยบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี
นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
  เป็นประธานในพิธี