มอบของสนับสนุนจุดตรวจบริเวณแยกหนองม่วงไข่ 12 เมษายน 2560

12Apr60
มอบของสนับสนุนจุดตรวจบริเวณแยกหนองม่วงไข่ 12 เมษายน 2560

12Apr60 tile
วันที่ 12 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้มอบของสนับสนุนจุดตรวจ
บริเวณแยกหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
และเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้มาใช้บริการ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 12-17 
เมษายน 2560  โดยมีประชาชนมาใช้บริการ 146 ราย