ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560

18May60 2

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 

18May60 2
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการรายเดือน
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุม 2
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวนผู้เข้าร่วมบริจาค 20 ราย