จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre Gap) ปี 2560

 6june60

 จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre Gap) ปี 2560

 6june60 pre

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นำโดย นายบุญยงค์  วรยศ  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre Gap) ปี 2560
เป้าหมายเกษตร 100 คน  บ้านสันกลาง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน                

 2june60 pre 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นำโดย นายบุญยงค์  วรยศ  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 
จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว
(Pre Gap) ปี 2560
 เป้าหมายเกษตร 49 คน บ้านเป้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
 

 

 1june60 pre

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นำโดย นายบุญยงค์  วรยศ  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
จัดประชุมถ่ายทอดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว
(Pre Gap) ปี 2560
 เป้าหมายเกษตรกร 51 คน บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งช้าง จ.น่าน