พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ปี 2560

25july60 1
พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ 

25july60 125july60 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรม
พระยาไชยบูรณ์ ณ อนุสารีย์พระยาไชยบูรณ์ ตำบลนาจักร์ อ.เมือง จังหวัดแพร่