คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

27july60
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2560

 27july60 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว-แพร่ และนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และนำตัวอย่างของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาให้เกษตรกรได้ศึกษา ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา-วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวัฒนาพุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธี เกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 65 ราย