ถวายพระพรชัยฯ 12 สิงหาคม 2560

pre12Aug60
ถวายพระพรชัยฯ 12 สิงหาคม 2560

12Aug60

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางนันท์นภัส  ศรีคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการรายเดือน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดแพร่ ณ บริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่