พิธีเคารพธงชาติ และปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560

pre3Oct60

พิธีเคารพธงชาติ และปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560

3oct60

วันที่ 28 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยขาวแพร่ นำโดยนายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการรายเดือน และจ้างเหมารายวัน
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  จัดพิธีเชิญธงชาติไทย  และร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  ณ ลานหน้าตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และยังร่วมกันปลูกต้นไม้
จำนวน 135 ต้น เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อ.เมือง จ.แพร่