งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

1 3Oct60

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2560

2 3Oct60

    วันที่ 27 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้บุคลากรที่เกษียณใน ปี 2560
บรรยากาศภายในงานเลี้ยงราบรื่นไปได้ด้วยดี โดยมีนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กล่าวคำอวยพร
ให้กับผู้ที่เกษียณในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม2 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่