กิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนาสื่อแพร่กับหัวหน้าส่วน” ปี 2560

11Oct60

กิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนาสื่อแพร่กับหัวหน้าส่วน” ปี 2560

pre11Oct60 

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนาสื่อแพร่กับหัวหน้าส่วน” พร้อมต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (คนใหม่) และพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ ณ บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่