กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ ปี 2560

pre27Aov60
กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว  ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ ปี 2560

 22Nov60t

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  ร่วมกับคณะอาจารย์ และ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าวะ  ได้จัดกิจกรรม  
“ชวนน้องเกี่ยวข้าว  ฤดูนาปี  2560”
ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวนาโยน โรงเรียนบ้านท่าวะ หมู่ที่8 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยมี นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) เป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรม