กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง ปี 2560

 23Nov60rr
กิจกรรมชวนน้องเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง ปี 2560 

 23Nov60pre

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมกับคณะอาจารย์ และ
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวง ได้จัดกิจกรรม
“ชวนน้องเกี่ยวข้าว ฤดูนาปี 2560”
ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวนาโยน โรงเรียนบ้านนาหลวง หมู่ที่4 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยมี นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม