ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา (ศพก.) ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 6 ธ.ค.60

pre6Dec60 

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา (ศพก.) ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 6 ธ.ค.60

 

6Dec60 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม