ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา(ศพก.) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 7 ธ.ค.60

7Dec60

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา(ศพก.) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ 7 ธ.ค.60 

7Dec60 1  

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 จังหวัดแพร่  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม


วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 จังหวัดแพร่  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี เกษตรอำเภอวังชิ้น เป็นประธานในการประชุม