รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ 8 ธันวาคม 2560

8Dec60
รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ 8 ธันวาคม 2560

 8Dec60 1

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นำโดย นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชำการ และพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าวนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายไชยวัฒน์วัฒนไชย ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน และได้มอบใบรับรอง ให้แก่กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มบ้านนาตมชุมชนอินทรีย์พัฒนา 2)กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านค่างาม 3)กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านแม่พุงหลวง 4)กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านป่าม่วง และ 5) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ห้วยสิทิพัฒนาเพื่อแสดงว่าทั้ง 5 กลุ่ม ได้ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2560 (ปีที่1) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์