จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560 ณ อำเภอสอง

21Dec60 
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ปี 2560 ณ อำเภอสอง

 21Dec60 pre

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ  เวียงวี  พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และเรื่องโรค แมลงศัตรูข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่  ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  โดยมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 43 ราย