โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1/2560 และงาน “วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า” ประจำปี 2560

28Dec60 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1/2560 และงาน “วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า” ประจำปี 2560

 pre28Dec60

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และยังมีข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ และพันธุ์ กข53 มาให้เกษตรกรได้ชิม ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1/2560 และงาน “วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า” ประจำปี 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้าผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 111 ราย