จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ม.ค.61

9jan61
 จังหวัดเคลื่อนที่ฯ มกราคม 2561

9jan61 pre

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว,โรค,แมลงศัตรูข้าว และนำข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 แจกให้เกษตรกรที่เข้ามาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างประชารัฐ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม หมู่ที9 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 107 ราย