คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

18jan61
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 pre18jan61

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตรศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว,แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง1 และไดนำข้าวพันธุ์กข69 (ทัพทิมชุมแพ) ให้เกษตรกรได้ลองชิม ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯจังหวัดแพร่ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์เสรีไทย หมู่ที่1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 82 ราย