จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ปี 2561

12Feb61

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ปี 2561  ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 pre12Feb61

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และเรื่องโรค แมลงศัตรูข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่5 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 73 ราย