คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

23Feb61
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ

 2t tile

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว, เรื่องโรคแมลงศัตรูข้าว และได้นำข้าวพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ) ให้กับเกษตรกรได้ลองชิม ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ หมู่ที่3 ตำบลวังชิ้น  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 98 ราย