พัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561

2Mar61

พัฒนาศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561

 2Msr61 1

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ร่วมแรงรวมใจช่วยกันเก็บขยะ และพัฒนาแนวรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เนื่องจากเป็นวันพัฒนาศูนย์ประจำเดือน,กิจกรรม BigCleaningDay และกิจกรรมจิตอาสา ของทางด้านศูนย์วิจัยข้าวแพร่