จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอเมืองแพร่

16Mar61
จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอเมืองแพร่

 16Mar61 1

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร ส2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่มจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 นำมาให้กับเกษตรกรที่เข้ามาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 159 ราย