คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดน่าน

 27Mar61
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน

 27Mar61t

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาปัญหาความรู้ด้านข้าว และได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 แจกให้เกษตรกรที่เข้ามาในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานรณรงค์การผลิตถั่วเหลืองชุมชนแบบครบวงจร ณ วัดโป่งคำ ตำบลน้ำเกี๋ยง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 180 ราย