พิธีสงฆ์น้ำพระ

19Aprit61
พิธีสงฆ์น้ำพระ 19 เมษายน 2561 

 19Aprit61

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ร่วมกันทำพิธีสงฆ์น้ำพระ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล