จังหวัดเคลื่อนที่ฯ 2 พฤษภาคม 2561

2 May61

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ อ.สูงเม่น จ.แพร่

 2May61 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร ส2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการด้านข้าว ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
มีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการจำนวน 51 ราย