กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

12august61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561


14august61
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
จ้างเหมาบริากร ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ บริเวณกาดสามวัย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่