การทดสอบระบบการปลูกพืชในนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2561

 

27 11 61

การทดสอบระบบการปลูกพืชในนาข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2561

 

27 11 2561 2