ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

7Dec2561

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

 pre7Dec2561

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธาน ในการประชุมประจำธันวาคม พ.ศ.2561ศูนย์วิจัยข้าวแพร่โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม 1ศูนย์วิจัยข้าวแพร่