ร่วมงานสภากาแฟ ปี 2562

8 janu62

ร่วมงานสภากาแฟ ปี 2562

pre8jan62  
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.00-08.30 น นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายมนตรี ยาใจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมงานสภากาแฟโดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการพบปะสมาชิกสภากาแฟ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่