การคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2562

17jan62
การคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2562

 pre17jan62