งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559

DSC01937 t
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ 2559 

 

26aug59

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายสุรินทร์  วงศ์ราษฎร์ 
เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวแพร่
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวปน
ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Filed day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดย นายสมพงศ์  ดอนดง ปลัดอำเภอเด่นชัย
เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 68 ราย