งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่และงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรชาวนา ปี 2562

24pre62
งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่และงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรชาวนา ปี 2562

pre24May62

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่และงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ บ้านธงหลวง หมู่1 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 179 ราย