ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านกอก-จูน ปี 2559

IMG 4547t
     ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านกอก-จูน ปี 2559

6aug59 
วันที่ 6 สิงหาคม 2559 นายทองมา  มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมคณะร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเยี่ยมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกอกบ้านจูน ได้มีการสาธิตการไถนาโดยรถไถ
ขนาดเล็ก การดำนา และการปล่อยพันธุ์ปลา และกบ ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน