ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่

pre11june62
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่

 anigif

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดย นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย พื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม