การจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562

pre20june62
การจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ปี 2562

 pre20june62 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว,โรคและแมลงศัตรูข้าว ในงานการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ลานตากเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 83 ราย