ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพนมขวัญ ปี 2562

pre12july62
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพนมขวัญ ปี2562

pre12july62 1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันข้าวพรรษา ปี 2562 ณ วัดพนมขวัญ บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่