จังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2562 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

pre18july62 1

จังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2562 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

pre18july62

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ เวียงวี พนักงานการเกษตร ส.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มงานถ่ายทิดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ ออกหน่วยบริการด้านข้าว ให้คำปรึกษาเรื่องข้าว แก่เกษตรกรที่เข้ามาในงาน หน่วยแพทย์อาสา พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง หมู่ที่5 บ้านบุญภาค ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 89 ราย